دکتر رضا دانشمند

دکتر رضا دانشمند

دکتر رضا دانشمند

روان‌پزشک، بورد تخصصی اعصاب و روان روان‌درمانگر و نوروتراپیست
نشانی وبگاه: http://www.rdaneshmand.com
چهارشنبه, 05 ارديبهشت 777 18:38

نمونه فیلم

سه شنبه, 30 اسفند 776 10:50

فوبيا

سه شنبه, 30 اسفند 776 10:47

سوگ

صفحه1 از12