پرش لینک ها

دکتر رضا دانشمند

روان‌پزشک –  بورد تخصصی اعصاب و روان

متولد ۱۳۵۳ – مشهد

دبیر کمیته اعتیاد انجمن  علمی روان‌پزشکان ایران

عضو مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی

معرفی مرکز دکتر دانشمند.

مرکز دکتر دانشمند در راستای رسالت های خود به دنبال بهبود عملکرد و ارتقای سطح مراجعه کنندگان خود است.

نوبت دهی به بقراط دانلود اپلیکیشن

با ما در ارتباط باشید

دکتر رضا دانشمند

رئیس مرکز

روان‌پزشک –  بورد تخصصی اعصاب و روان

متولد ۱۳۵۳ – مشهد

دبیر کمیته اعتیاد انجمن  علمی روان‌پزشکان ایران

عضو مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی

سردبیر فصل‌نامه طب اعتیاد

دبیر سخن‌رانی‌های کنگره بین‌المللی دانش اعتیاد از سال ۱۳۹۲

دکتر غزل طاهری

پزشک

دبیر کمیته اعتیاد انجمن  علمی روان‌پزشکان ایران

عضو مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی

سردبیر فصل‌نامه طب اعتیاد

دبیر سخن‌رانی‌های کنگره بین‌المللی دانش اعتیاد از سال ۱۳۹۲

دکتر مرتضی مجاور

پزشک

روان‌پزشک –  بورد تخصصی اعصاب و روان

متولد ۱۳۵۳ – مشهد

دبیر کمیته اعتیاد انجمن  علمی روان‌پزشکان ایران

عضو مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی

سردبیر فصل‌نامه طب اعتیاد

دبیر سخن‌رانی‌های کنگره بین‌المللی دانش اعتیاد از سال ۱۳۹۲

هانیه فتاحی

همکار مرکز

دبیر کمیته اعتیاد انجمن  علمی روان‌پزشکان ایران

عضو مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی

سردبیر فصل‌نامه طب اعتیاد

دبیر سخن‌رانی‌های کنگره بین‌المللی دانش اعتیاد از سال ۱۳۹۲

دکتر ویرا عزیزی

همکار مرکز

دبیر کمیته اعتیاد انجمن  علمی روان‌پزشکان ایران

عضو مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی

سردبیر فصل‌نامه طب اعتیاد

دبیر سخن‌رانی‌های کنگره بین‌المللی دانش اعتیاد از سال ۱۳۹۲

آخرین مقالات